EIENDOMSUTVIKLING

Vi har lang erfaring fra eiendom; finne frem til tomter, sette sammen leietakere, få prosjekter og få de finansiert.

Vi har arkitekter som hjelper til med skisser og tegninger på hvordan ting kan bli når ombygging / bygging er ferdig. Vi har arkitekter og samarbeidpartnere i vårt bygg og kan raskt og effektivt komme med skisser.

Det er sjelden at man behersker alle forhold like godt. Vi mener vi har en rolle å fylle mellom eier, entreprenør, og fremtidig eier.

Vi har holdt på med FINANSFORVALTNING i over 20 år

Ingen prosjekter er like, ta kontakt så kan vi se om det er noe vi kan bidra med, med full konfidensialitet.

finansforvaltning